Office Provider: Tar nya grepp för att växa med kampanjen 100jobb.se

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Office Provider tar ett innovativt grepp för att locka anställda till koncernen genom att lansera kampanjen www.100jobb.se . Målet att rekrytera 100 nya anställda innan sommaren 2008 till Koncernens olika verksamheter.

OM OFFICE PROVIDER
Office Providers affärsidé är att erbjuda lösningar inom kontorsnära tjänster och produkter som möjliggör för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Bolaget har som strategi att bli en partner för kundens hela kontorsmiljö. Office Provider erbjuder lösningar inom områdena säkerhetslösningar, tele- och datacom, kopiatorer/fax/printer, konferensrum, nätverks-lösningar, IT-drift och support. Gemensamt för samtliga segment är att de utgör centrala delar i ett företags grundläggande krav på teknisk infrastruktur för kontoret. Office Provider har cirka 40 anställda i Stockholm, Västerås och Örebro. Office Providers aktie handlas på AktieTorget och bolaget har cirka 900 aktieägare.

Office Providers affärsidé bygger på en stark säljorganisation och bolaget måste varje dag attrahera den mängd säljare som behövs för att uppnå önskvärt resultat i verksamheten. Av den anledningen lanseras kampanjen och webbplatsen www.100jobb.se där målet är att rekrytera 100 nya anställda innan sommaren 2008 till koncernen.

Kampanjen lanseras under början av oktober.

”Vi arbetar inom flera olika affärsområden i samarbete med mycket starka företag och varumärken. Vi kan erbjuda bra anställningsvillkor och konkurrenskraftiga lönemodeller där motiverade och duktiga säljare passar in. Vi har gedigna utbildningsprogram som rullar inom hela koncernen. Lanseringen av kampanjen sätter ett tydligt mål att vi vill växa, dels intern men även för de personer som vill söka sig till oss” VD, Office Provider,
Olle Kilberg.

10 OKTOBER 2007

Adressuppgifter
Office Provider Sweden AB (Publ.)
Box 42179
126 17 Stockholm
Telefon: 08-503 887 00
Fax: 08-503 887 99
Mail: info@officeprovider.se
Besöksadress: Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten

Nätplatser:
www.officeprovider.se
www.sakerhetsbolaget.se
www.linktel.se

För ytterligare information kontakta:
Olle Kilberg, VD
Telefon: 070-191 77 77

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 10/9/2007 3:57:34 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se