Cellpoint Connect: Nya arbetsuppgifter för Håkan Tollefsen

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

I och med Håkan Tollefsen, direktör, nu har färdigställt den uppgift han fick vid CellPoints köp av Freshtech AS, att introducera sina internationella kund- och samarbetskontakter till CellPoint, utträder han nu från bolagets ledning. Tollefsen kommer framöver att vara ad-hoc strategisk rådgivare till CellPoints styrelseordförande, Michael Mathiesen.

"- Håkan har, sedan förra året, gjort en mycket stor insats för vårt bolag och vi kommer inom den närmaste tiden att offentliggöra en rad markanta partner- och alliansavtal, som är direkt resultat av detta arbete." säger Michael Mathiesen.

Håkan Tollefsen meddelar samtidigt att han kommer att lägga en väsentlig del av sin tid på en stor internationell lansering av "världens renaste vatten".
"-Samtidigt kommer jag att vara en mycket aktiv investor i CellPoint och vårda min stora investering i bolaget, som jag menar har ett särskilt intressant framtidsperspektiv med Flamingo och de kommande nya produkterna. Inte minst med de nya samarbetspartnerna vi nu får." säger Håkan Tollefsen.

Håkan Tollefsen kommer, efter sitt utträde från bolagets ledning, inte längre att vara "insider" i bolaget.

För mer information kontakta:

President Michael Mathiesen, tfn: +45 4045 3332 eller +46 8 633 1196
CEO Katarina Henriksson, tfn: +46 8 633 1197

www.cellpoint.com

Kista 2007-10-11

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 10/11/2007 3:23:48 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se