MedicPen: Första provorder

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

MedicPen AB har i dagarna fått sin första provorder på produkten MedicPen@ Clinic C100. Beställare är ett företag som kommer att använda produkten i kliniska prövningar.

"Detta är jättespännande och innebär ett första steg för Medicpen® Clinic C100 att gå från en utvecklingsfas till en marknadsfas", säger VD Cristian Hallin i en kommentar.

MedicPen AB vänder sig mot marknaden för läkemedelsindustrins kliniska prövningar med produkten Medicpen® Clinic C100. Segmentet kännetecknas av långa säljcykler.

MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig mot tre olika segment: konsumentmarknaden, läkemedelsbranschen och sjukvårdsmarknaden.

MedicPen AB

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Cristian Hallin, VD
Tel: 035-100 800, 0708-411 201
E-mail: cristian@medicpen.com

MedicPen AB (publ)
Storgatan 44, 302 43 Halmstad


Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about MedicPen

Publicerat: 11/10/2008 10:03:24 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se