AktieTorget: Marknadsmeddelande/ Market Notice nr 28/09 - Ny handelspost / New Board Lot in Star Vault AB

Se hela nyheten i MS Word

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Från den 31 mars, 2009 kommer Star Vault AB att få ändrad handelspost till 1 000 B-aktier (2 000).

From March 31, 2009 the Star Vault AB will change board lot to 1 000 B-shares (2 000).

Star Vault B (STVA B) with the Isin-code SE0002149369 and Orderbook-ID 42785.

Orderboken i rensas efter handeln den 30 mars, 2009.

The Order book will be flushed after the trading on March 30, 2009.

Stockholm den 25 mars 2009

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

For further information, please contact AktieTorget phone +46 8 545 03 800 or e-mail marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Se hela nyheten i MS Word

Publicerat: 3/25/2009 10:31:07 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se