Star Vault: Pressrelease - Star Vault första Milstolpe passerad!

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

I korthet:
- Utvecklingen av Star Vaults första spel NOW, går enligt plan, pre-production avslutad och nästa fas påbörjad.
- 35 personer på informationsmöte i Malmö
- Utvecklingskostnaderna något lägre än förväntat

Milstone Completed!
I fredags den 30:e November avslutades den första utvecklingsfasen av Spelet NOW och på måndagen den 3:e bjöds styrelsen in för att för första gången se och provspela prototypen. Under Pre-production läggs grunden för de kommande faserna i form av planering och analys av olika utvecklingsmetoder och avslutas med den första prototypen släpps för internt utvecklingsbruk.

Informationsmöte i Malmö
Som annonserats i delårsrapporten och i tidigare pressrelease den 26/11, hade Star Vault sitt första informationsmöte på St Gertrud konferenscenter i Malmö den 5:e december.

Syftet var att ge information till allmänheten om att:
- Vi har passerat vår första milstolpe.
- Öka kunskapen generellt om spelutveckling i Sverige i allmänhet och NOW i synnerhet, eftersom vi anser att vi skall värna om svenska innovativa idéer och kompetenta utvecklare så att de stannar i Sverige.

Informationen som presenterades bestod av:
- Spelmarknaden - storleken och framtiden, med fokus på online-spel, som är den typ Star Vault utvecklar.
- Utvecklingen av NOW - hur går det till, vilka steg krävs för att skapa en stor virtuell värld med små resurser och ett mycket väl planerat team.
- Star Vault - vad är unikt och varför tror vi att NOW kommer att ha en unik position på marknaden
- Prototypen - för de närvarande visades en kort inspelning av vad som finns i NOW´s värld idag för att ge en försmak på vad NOW kommer att kunna ge de framtida spelarna.

Kostnadsutvecklingen
De löpande kostnaderna för Star Vault och utvecklingen av NOW är något lägre än förväntat, vilket är positivt när vi nu går in i nästa fas - Production som kommer att pågå till slutet av 2008.

Henrik Nyström, VD Star Vault
"Jag är positivt överraskad att vårt team levererat en så bra prototyp på så kort tid. Att vi skulle kunna leverera en prototyp har jag aldrig tvivlat på, men att den fungerade så bra hade jag inte räknat med. Anledningarna är flera, men nu ser vi styrkan med att använda världens bästa spelmotor Unreal Engine 3 och att vi kan fokusera på det vi är bäst på, att skapa en så bra spelupplevelse som möjligt"

Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about Star Vault

Publicerat: 12/6/2007 9:34:24 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se