Star Vault: Delårsrapport januari - mars 2009

Se hela rapporten i Adobe Acrobat

Sammanfattning av delårsrapport

* Under första kvartalet 2009 uppgick resultatet efter finansiella poster till -285 003 SEK (-255 087) och resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
* Soliditeten per 2009-03-31 uppgick till 96 %, vilket kan jämföras med 93 % 2008-03-31.

Definitioner
Soliditet: Eget kapital / totalt kapital
Resultat per aktie: Periodens resultat / 19 892 000 aktier

Väsentliga händelser under första kvartalet
* Under mars 2009 meddelade Star Vault att medlemsantalet på forumet för bolaget spel; Mortal Online, uppgick till 10 000 medlemmar. Vidare meddelades att spelets hemsida (www.mortalonline.com) sedan starten i april 2008 lockat 396 000 unika besökare.
* "In-game" bildmaterial presenterades på Mortal Onlines hemsida den 18 mars 2009. På hemsidan erbjuds även möjligheten att registrera sig för Beta-testning av spelet.
* Den 31 mars 2009 ändrades handelsposten för bolagets B-aktie på AktieTorget, från tidigare 2 000 B-aktier till 1 000 B-aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
* Star Vault har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Kommande finansiella rapporter
2009-08-05 Halvårsrapport januari - juni 2009
2009-11-04 Delårsrapport januari - september 2009
2010-02-24 Bokslutskommuniké för 2009

Star Vault
Star Vault AB (publ) är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget planerar en release av spelet, med lanseringsstart under sommaren 2009. I samband med lanseringen kommer Star Vault att utöka sin verksamhet för att även bedriva försäljning och marknadsföring, samtidigt som spelet kontinuerligt kommer att vidareutvecklas. På längre sikt avser bolaget utveckla nya speltitlar.

Mortal Online
Star Vaults första spelutvecklingsprojekt är ett onlinespel med namnet Mortal Online. Detta spel kommer att innehålla en mängd nya funktioner, så kallade features, som förbättrar upplevelsen för spelarna, jämfört med de spel som finns på marknaden idag. Spelarnas frihet och möjligheter till interaktion i spelet kommer att ligga i fokus på ett sätt som det inte har gjort i tidigare spel på marknaden.

Nulägesrapport
"Under mars månad uppgick antalet medlemmar på Mortal Onlines forum till över 10 000 stycken och vi är givetvis glada över att intresset för vårt spel visar en stadig ökning. Det är även intressant att våra största marknader i det här läget är de som vi harförväntat oss; den europeiska och den amerikanska marknaden. Ytterligare en viktig milstolpe i utvecklingsarbetet av Mortal Online uppnåddes när vi under mars presenterade en möjlighet för intresserade att registrera sig för Beta-testning av Mortal Online.

Det hårda arbetet med att sätta samman det så kallade" in-game"-materialet från vår pågående produktion av Mortal Online resulterade i att en "trailer" av spelet visades upp för första gången under mitten av mars. Att få visa upp några av Mortal Onlines egenskaper för spelare runt om i världen kändes väldigt spännande! Avslutningsvis känns det än en gång riktigt bra att kunna konstatera att vår kostnadsbudget och tidsplan fortfarande håller".

Henrik Nyström
VD, Star Vault AB (publ)


Se hela rapporten i Adobe Acrobat  Further information about Star Vault

Publicerat: 5/6/2009 10:09:10 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se