Yield: Avtal ger världsmarknad inom cancerbehandling

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Yields intressebolag Isofol Medical har slutit samarbetsavtal med Merck Eprova, världens ledande folatproducent och helägt dotterbolag till en av världens ledande läkemedelstillverkare: det tyska Merck KGaA. Isofol äger rättigheterna till den patentsökta användningen vid cancerbehandling med ett specifikt, kroppseget folsyrederivat för cancerbekämpning - resultatet av ett 20-årigt forskningssamarbete mellan professor Bengt Gustavsson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Merck Eprova. Kombinationen av folsyrederivatet med olika cytostatika har i prekliniska tester bevisats innebära en betydligt förbättrad behandling av cancer med mindre biverkningar och högre effekt. Merck Eprova, har efter många års forskning lyckats producera och stabilisera det kroppsegna folsyrederivat som krävs. Avtalet med Merck Eprova innebär att Isofol ges exklusiv rätt att inom cancer och sårbehandling forska, utveckla och utlicensiera den speciella folsyra som får varumärket Isofolin.

- Detta är ett stort och viktigt genombrott för Isofol, säger bolagets VD Jesper Kähr. Genom avtalet får vi en världsmarknad inom behandling av cancer. Vårt lilla bolag legitimeras av en världsledande koncern inom kemi och läkemedel och traditionell cancerbehandling med cellgifter kan tas till en ny, högre nivå.

Isofolin används för att öka effekten av traditionell cancerbehandling samt minska biverkningarna. Bakom forskningen står professor Bengt Gustavsson, en internationell auktoritet inom behandling av cancer. Bengt har under flera decenniers forskning utvecklat kunskapen om behandling av cancer i kombination med folater. Bengt Gustavsson står bland annat bakom Carmel Pharma, ett internationellt företag med Investor som en av huvudägarna, med verksamhet inom skyddsutrustning vid arbete med cytostatika.

- Vi har med begränsade medel och under många år forskat och utvecklat metoden. Nu räknar vi med att nästa steg, kliniska Fas 1 och 2 studier, ska vara klara inom något år eller två. Den nivå vi nu nått med Isofolin skulle normalt ha kostat ett stort läkemedelsbolag åtskilliga hundra miljoner att utveckla, säger Bengt Gustavsson.

Merck Eprova är sedan länge en av världens ledande tillverkare av Leucovorin, ett äldre och enklare folat jämfört med Isofolin. Det ges oftast tillsammans med 5-FU för att öka behandlingseffekten av patienter med cancer i grovtarm/ändtarm. I USA uppskattas marknaden för 5-FU och Leucovorin till minst 700 miljoner dollar per år. Mycket talar för att Isofolin har en bättre behandlingseffekt.

Isofol Medical's produkt, Isofolin, är patentsökt på samtliga större marknader. Marknaden för bolagets produkt är internationell och omfattande. Det finns därutöver ett flertal andra patentsökta behandlings-möjligheter, såväl inom cancerområdet som inom helt andra tillämpningar, t ex sår- och hudvård.

Yield äger cirka 34 % av Isofol Medical.

- Värdeutvecklingen på vårt innehav i Isofol har varit synnerligen god, men den kraftigaste värdetillväxten bedömer vi kan komma efter Fas 1-2 studien, alltså om något år eller två, säger Yields VD Mats Lind. Vi ser även att det kan finnas goda möjligheter för Isofol inom sår- och hudvård.

I styrelsen för Isofol Medical finns förutom Bengt Gustavsson även: Paula Boultbee, med rik erfarenhet av kommersiell lansering av cancerpreparat i internationella läkemedelsbolag som Amgen, Novartis and Pharmacia/Pfizer. Lars Lind, bland annat grundare av investerarnätverket MVI med flera framgångsrika investeringar inom Life Science. Boo Edgar, Fil. doktor i klinisk farmakologi vid universitetet i Göteborg, med erfarenhet och karriär inom läkemedelsindustrin och Life Science.


För mer info:
Mats Lind, VD Yield, 031 708 17 81
Jesper Kähr, VD, Isofol Medical AB, 0760-26 10 20
Läs mer på www.isofolmedical.se och www.yield.nu


Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield-aktien handlas på AktieTorget under kortnamnet Yild. Yield har ca 3 400 aktieägare.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about Yield Life Science

Publicerat: 6/24/2009 10:21:16 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se