Global Gaming Factory: Förvärv av The Pirate Bay och ny fildelningsteknik, p2p 2.0 - Banar väg för ersättningsmodell

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Det noterade mjukvaruföretaget Global Gaming Factory X AB (publ) (GGF) förvärvar internetsajten The Pirate Bay, www.thepiratebay.org, en av de 100 mest besökta sajterna i världen. Samtidigt förvärvas teknikföretaget Peerialism som tagit fram nästa generations fildelningsteknik. I samband med förvärvens fullföljande har GGF för avsikt att lansera nya affärsmodeller som möjliggör kompensation till innehållsleverantörer och upphovsrättsinnehavare. Ansvaret och driften för sajten övertas av GGF i samband med affärens fullföljande, vilket beräknas ske i augusti 2009.

"Vi vill införa nya affärsmodeller som innebär att innehållsleverantörer och rättighetsinnehavare får betalt för innehåll som fildelas via sajten", säger Hans Pandeya, CEO GGF.

"The Pirate Bay är en sajt som är bland de 100 mest välbesökta internetsajterna i världen. För att kunna leva vidare behöver dock The Pirate Bay en ny affärsmodell vilken tillgodoser kraven och behoven från alla parter; innehållsleverantörer, bredbandsoperatörer, fildelare och rättsväsendet. Innehållets skapare och leverantörer måste kunna få kontroll på sitt innehåll och få betalt för det. Fildelare behöver kunna ladda ner snabbare och med bättre kvalitet", fortsätter Hans Pandeya.

GGF förvärvar domännamn med tillhörande webbsajter, bland annat www.thepiratebay.org. Köpeskillingen uppgår till totalt motsvarande 60 MSEK, bestående av minst 30 MSEK i kontanter och upp till motsvarande 30 MSEK i form av nyemitterade aktier i GGF (enligt värdering i samband med förvärvets fullföljande). Aktiedelen av köpeskillingen beräknas komma att motsvara högst tre procent av det totala antalet utestående aktier i GGF efter transaktionen. I det fall tre procent av aktierna ej motsvarar 30 MSEK har huvudägaren till GGF förklarat sig villig att skjuta till motsvarande i kontanter.

GGF har ingått avtal om förvärv av aktierna i Peerialism. Peerialism är ett forskningsnära mjukvarubolag som har sitt ursprung i KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och SICS, Swedish Institute of Computer Science och vilket för närvarande ägs av verksamma inom bolaget. Anställda och ägare kommer att arbeta kvar i bolaget. Bolaget utvecklar lösningar för datadistribution och distribuerad lagring baserad på ny p2p-teknik. Genom förvärvet säkerställs tillgången till den nya tekniken. Köpeskillingen uppgår till totalt motsvarande 100 MSEK, bestående av minst 50 MSEK i kontanter och upp till motsvarande 50 MSEK i form av nyemitterade aktier i GGF (enligt värdering under en tiodagarsperiod omedelbart efter detta offentliggörande). Aktiedelen av köpeskillingen får dock högst motsvara fem procent av det totala antalet aktier i GGF efter transaktionen. Därutöver har GGF åtagit sig att göra initiala investeringar om 25 MSEK i den förvärvade verksamheten.

"Peerialism har utvecklat en ny fildelningsteknik vilken kan införas på världens mest kända fildelningssajt, The Pirate Bay. Eftersom tekniken är kompatibel med befintlig lösning kommer den snabbt att skapa betydande fördelar för samtliga intressenter inklusive fildelare och innehållsleverantörer. Den nya tekniken möjliggör även nya affärsmodeller ", säger Johan Ljungberg, CEO Peerialism.

Förvärvens fullföljande förutsätter huvudsakligen att GGF erhåller finansiering för förvärven, att eventuellt nödvändiga beslut fattas av bolagsstämma i GGF, samt att GGF och dess styrelse gör bedömningen att de förvärvade tillgångarna kan användas på ett legalt och ändamålsenligt sätt. GGF avser att genomföra nyemissioner för att erhålla den för förvärven nödvändiga finansieringen. Förvärven beräknas kunna slutföras i augusti 2009. I samband med detta övergår ägandet och ansvaret för de förvärvade tillgångarna till GGF.

"Genom förvärven av The Pirate Bay och Peerialism, kommer GGF erhålla en strategisk position på den internationella marknaden för digital distribution. Fildelningstrafiken uppskattas till mer än hälften av dagens totala internettrafik. The Pirate Bay är ett globalt varumärke och innehar en nyckelposition med sina över 20 miljoner användare och över en miljard sidvisningar per månad", säger Hans Pandeya.

För mer information kontakta:
Hans Pandeya, CEO, Global Gaming Factory X AB, +46 733 16 42 10
Mediakontakt, + 46 706 55 24 36


Pressträff kommer att hållas tisdagen den 30 juni 2009 kl 11.00 på Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.


Global Gaming Factory X AB(publ) är sedan 2006 noterat på Aktietorget. GGF har världens största nätverk av internetkaféer och spelcentrum och tillhandahåller mjukvara till dessa. GGF har därmed access till den stora gruppen nätspelare på Internet. Bolagets huvudägare är Magnus Bergman (styrelseordförande), Hans Pandeya (CEO) och Johan Sellström (CTO) (för mer information se bilagda CV samt www.globalgamingfactory.com).

The Pirate Bay är en av de 100 mest besökta internetsajterna i världen och en av världens ledande sajter inom fildelning. Sajten har mer än 20 miljoner användare och över en miljard sidvisningar per månad.

Peerialism AB utvecklar teknik för att transportera och lagra data via överlagrade nät (P2P-nätverk). Tekniken har sitt ursprung från forskning som genomförts på SICS (Swedish Institute for Computer Science) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Forskningschefen på SICS, Seif Haridi, tillika professor på KTH kommer även fortsättningsvis vara rådgivare till Peerialism. Bolaget grundades 2007, har 14 anställda och är baserat i Stockholm (för mer information se www.peerialism.com, www.sics.com, www.kth.se )


Bakgrundsinformation

Marknaden för konsumtion och distribution av digital media präglas av ett komplext juridiskt landskap av nationell och internationell lagstiftning, med svåra gränsdragningar mellan olika rättsområden - inte minst i förhållandet mellan upphovsrätt och rätten till privatliv. Detta har lett till en omfattande debatt globalt bland opinionsbildare, politiker, akademiker, allmänheten och affärsintressen.

Förutom internetanvändarnas eget ansvar, är ansvaret för användargenererat material spritt på flera olika marknadsaktörer och kan därtill variera mellan länder. Såväl amerikansk som europeisk lagstiftning föreskriver dock vissa skyldigheter för internetleverantörer (ISP-Internet Service Providers) och tjänsteleverantörer (ISSP-Information Society Service Providers) i syfte att förhindra spridning av otillåtet material. Tidskrävande lagstiftningsarbete och kostsamma rättsliga processer pågår världen över som en följd av att teknikutvecklingen ställer nya krav på regelverket.

Marknadens samtliga aktörer, bland annat teknik- och bredbandsleverantörer, tjänsteleverantörer, sökmotorer och rättighetsinnehavare skulle gynnas av en tydligare rättslig omgivning för att våga investera och kunna föra informationssamhällets utveckling framåt. GGF vill anta utmaningen att positionera sig som en seriös aktör och bidra till internets infrastruktur, med målsättningen att etablera fungerande samarbetsformer och en tydlig ansvarsfördelning, på marknadens villkor, och med respekt för såväl immateriella rättigheter som för individens privatliv.

Nedan återfinns ett urval av länkar till debatten;
http://hbswk.hbs.edu/item/4206.html
http://torrentfreak.com/harvard-develops-p2p-client-that-uses-bandwidth-as-currency/
http://www.rageboy.com/stupidnet.html
http://www.downloadsquad.com/2009/04/18/is-google-the-next-pirate-bay-in-a-word-no/
http://cci.mit.edu/research/prediction.html
http://www.idg.se/2.1085/1.29421
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article33835.eceCV - Global Gaming Factory X AB
Hans Chandra Pandeya, CEO
St. Columba's School, New Delhi, MSc Engineering Physics, Royal Institute of Technology, KTH, Sweden and MBA Harvard Business School.

Co-founder of Bargain Pages, an advertising paper for free ads in Birmingham, UK. Sold to one of the biggest classifieds publishers in Europe.
Co-founder of Ad-Mag, advertising papers for free ads in India.
Co-founder of advertising papers for free ads in Australia. Sold to John MacBain's Trader Classified Media, the biggest classifieds publisher in the world.

CEO of Interline Networks, an Internet telephony network in Sydney, Australia. Launched a web phone for free phone calls in 2000.

Founder and owner of Unika Bostäder AB, a property developer in Stockholm, Sweden.

Worked with advertising papers, IT companies, and property development for
17 years.

Johan Sellström, Technical Director

MSc Engineering Physics, Royal Institue of Technology, KTH, Sweden.

Co-founder and Chief Technology Officer, Icon Medialab, one of the biggest IT consultancy firms in Europe.

Analytical methods and implementation, Aeronautical Institue of Sweden, SAAB Military Aircraft, Volvo.


Magnus Bergman, Chairman

MSc in Aeronautics, Royal Institue of Technology, (KTH) Sweden, PhD in Physics, Institute National Polytechnique, Toulouse, France.

Co-founder and CEO of Parallel Consulting Group AB that was sold to Icon Medialab in 1999.

Former Director of Icon Medialab.

Co-founder and CEO of Cross Connect Network Group AB.

Chairman of Mobispine AB, Efield AB, CrossVenture Capital AB.

More than 20 years of experience in development of IT companies in the areas of parallell computing, advanced computer technology, IT security, application interfaces, communication and methodology.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 6/30/2009 8:51:04 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se