AktieTorget: Handelsstopp av Global Gaming Factory

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Handeln i Global Gaming Factory X AB stoppas omedelbart. Mer information kommer att offentliggöras senare idag.

Stockholm den 21 augusti 2009

Peter Gönczi
Vice VD och chef marknadsövervakning

Aktietorget
Telefon: 08-545 038 00
E-post: info@aktietorget.se

Hemsida: www.aktietorget.se


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 8/21/2009 2:17:32 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se