AktieTorget: AktieTorget handelsstoppar Global Gaming Factory

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Global Gaming Factory X AB har rapporterat att företaget lagt ett bud på The Pirate Bay, att finansiering av köpet säkerställts samt att avsikten med affären är att i samråd med rättighetsinnehavare av bland annat musik inrätta ett system med laglig nedladdning.

Som ett led i sin normala övervakning av listade bolags information har AktieTorget begärt att Global Gaming Factory med sekretess för AktieTorget visar att hela finansieringen verkligen finns till hands i enlighet med vad företaget rapporterat.
Global Gaming Factory har inte lämnat information som visar att hela beloppet är säkerställt. AktieTorget fann att förutsättningar för en ändamålsenlig handel inte föreligger och beslutade att stoppa handeln i företagets aktier till dess att den begärda informationen lämnats.

Enligt muntliga uppgifter till AktieTorget från en berörd fondkommissionär har drygt 60 miljoner kronor ställts till förfogande av investerare. Så snart dessa uppgifter bekräftats kan handelsstoppet hävas.

Dagens handelsstopp har inget att göra med misstankar om insideraffärer.

Global Gaming Factory handlas på observationslistan sedan den 2 juli 2009.

Stockholm den 21 augusti 2009

Peter Gönczi
Vice VD och chef marknadsövervakning


Mer information:
Aktietorget
Telefon: 08-545 038 00
E-post: info@aktietorget.se

Hemsida: www.aktietorget.se


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 8/21/2009 5:37:08 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se