AktieTorget: AktieTorget beslutar om fortsatt handelsstopp för Global Gaming Factory X AB

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

AktieTorget beslutar om fortsatt handelsstopp för Global Gaming Factory X AB samt att inkalla disciplinkommittén för rekommendation om bolagets fortsatta listning.

Den 21 augusti 2009 handelsstoppade AktieTorget Global Gaming Factory X AB i avvaktan på att bolaget skulle redovisa att den summa som krävs för genomförandet av köpet av The Pirate Bay var säkerställd i enlighet med bolagets informationsgivning.

Detta har bolaget inte kunnat göra.

Efter möte med bolaget den 26 augusti har AktieTorget dragit slutsatsen att bolaget inte kan bedömas ha förmågan att informera på ett korrekt, relevant och tillförlitligt sätt. Om sådan förmåga saknas föreligger inte möjligheter till en ändamålsenlig handel.

För att bedöma den frågan har AktieTorget beslutat att hänskjuta ärendet till sin disciplinkommitté. Disciplinkommitténs uppgift är att ge AktieTorget råd om huruvida bolaget fortsättningsvis bör vara listat.

Fram till dess att AktieTorgets styrelse fattat beslut med ledning av disciplinkommitténs bedömning kommer bolaget att vara handelsstoppat.


Peter Gönczi
Vice VD och chef för Marknadsövervakningen AktieTorget

Stockholm den 27 augusti 2009


Mer information:
Aktietorget
Telefon: 08-545 038 00
E-post: info@aktietorget.se

Hemsida: www.aktietorget.se
Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 8/27/2009 9:49:09 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se