Archelon: Omvandling av Archelon BTA till aktier

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Den 7 september 2009 är sista dagen för handel med Archelon Mineral AB betalda tecknade aktie (ARCH BTA B) före omvandling till aktie (ARCH B).

Stoppdagen/avstämningsdag är den 10 september 2009.

ISIN-koden är SE0002912352
Orderboks-ID är 67226

Det är 35 682 145 nya B-aktier samt 666 666 A-aktier som registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive depå den 14 september 2009.

Totalt antal aktier efter omvandlingen av de betalda tecknade aktierna är 73 067 638 aktier, varav 2 051 090 ej listade A-aktier.

Göteborg den 3 september 2009

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Pressmeddelande
3 september 2009

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 9/3/2009 1:29:24 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se