ValueTree: Sista dag för handel med BTA blir den 1 oktober

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

ValueTree Holdings AB betalda tecknade aktie (VALU BTA med ISIN-kod SE0002939843) handlas sista dagen före omvandling till aktier (VALU) den 1 oktober 2009.

Stoppdagen/avstämningsdag är den 6 oktober 2009.

Det är de 110 531 509 nya aktier som givits ut i ValueTrees företrädesemission som registrerats hos Bolagsverket. Dessa aktier beräknas vara distribuerade till respektive depå den 8 oktober 2009.

Totalt antal aktier efter omvandlingen av de betalda tecknade aktierna är 120 579 828 aktier.

ValueTree har i separat pressmeddelande även meddelat att man beslutat att utöka emissionen med 1,6 MSEK samt att reglera transaktionskostnader och garantiersättningar om 0,8 MSEK med aktier.
Antal aktier och aktiekapitalet kommer i de ännu ej registrerade emissionerna att ökas enlig följande:

Antal aktier efter omvandling av BTA 120 579 828
Utökning av emission 16 419 522
Kvittning av transaktionskostnader 7 888 160
Totalt antal aktier efter emissioner 144 887 510


För mer information, kontakta gärna:
Erik Stenfors, Styrelseordförande, tel. 0709 - 50 80 70
Lars Åkerblom, Koncernchef, tel. 0707 - 94 98 78

PRESSMEDDELANDE
29 september, 2009

Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about Wonderful Times Group

Publicerat: 9/29/2009 4:12:34 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se