SwitchCore: Skiljedom i tvisten mot Instream - negativt utfall för SwitchCore

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Som tidigare meddelats har Instream Partners LLC framställt krav mot SwitchCore avseende ytterligare arvode enligt ett uppdragsavtal om finansiell rådgivning under 2007. Skiljedom har nu meddelats i tvisten. Skiljenämnden har bifallit Instreams krav, vilket innebär att SwitchCore har förpliktats att till Instream betala cirka 4 miljoner kronor.

Styrelsen för SwitchCore AB

För ytterligare information kontakta:
Erwin Leichtle, VD SwitchCore
E-post: erwin.leichtle@switchcore.se
Telefon: +46 70 338 93 00

SwitchCore är noterat under SCOR på AktieTorget. För ytterligare information om SwitchCore, besök www.aktietorget.se eller www.switchcore.se

Stockholm, 28 oktober 2009

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 10/28/2009 8:46:13 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se