AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 204/09 - Information gällande företrädesemission i H1 Communication AB

Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel med H1 Communication AB B-aktie (H1 B med ISIN-kod SE0002381558), före avskiljande av teckningsrätter i den förestående företrädesemissionen är den 15 december 2009.

Den 16 december 2009 handlas aktien utan teckningsrätt B.

Avstämningsdag är den 18 december 2009.

Aktieägarna som på avstämningsdagen den 18 december 2009 är registrerade aktieägare erhåller 1 teckningsrätt B (H1 TR B) per gammal aktie.
Fem (5) teckningsrätter (H1 TR B) ger rätten att teckna en (1) B-aktie till kursen 1,00 SEK. (N 1:5 à 1,00 SEK).

Handel med teckningsrätter (H1 TR B) pågår den 22 december 2009 - 8 januari 2010.
Teckningsperioden pågår den 22 december - 13 januari 2010.
Handel med betalda tecknade B-aktier (H1 BTA B) kommer att ske från och med den 22 december 2009 tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Antalet aktier före emissionen är 4 994 671

Erbjudandet omfattar högst 998 934 aktier.

Stockholm den 14 december 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

Publicerat: 12/14/2009 10:53:01 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se