Hammar Invest: Hammar Invest AB (publ) tar order till det som skall bli Skandinaviens största sågverk

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Lisker Sverige AB, dotterbolag till Hammar Invest AB (publ) har tillsammans med sin huvudman Lisker OY tagit en strategisk order till hos Holmen Timber i Braviken utanför Norrköping.

Ordern omfattar två automatiseringsanläggningar av märket ProfiGrade, ordervärdet är på cirka 10 milj. och anläggningen skall vara installerad under slutet av 2010.

- Genom den här ordern så visar vi att Lisker har ett tekniskt mycket bra system som står sig i en internationell konkurans. Vi ser fram emot att komma igång med arbetet, säger Hans Olsson, ansvarig för Lisker Sverige.

Holmen Timbers sågverk i Braviken, intill Bravikens pappersbruk, kommer när det är helt färdigt att ha en årlig kapacitet om 750 000 kubikmeter trävaror av gran. Här ska man ta hand om och förädla hela trädet på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt genom att trävaror och papper tillverkas på samma ställe. Sågverket beräknas ge cirka 110 nya arbetstillfällen.

För mer information, kontakta
Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-620062

Hammar Invest AB (publ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 210 personer och omsatte cirka 140 miljoner kronor under 2008. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 1/21/2010 11:22:46 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se