Starbreeze: Starbreeze och EA fokuserar på ett gemensamt projekt istället för två

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Starbreeze har arbetat tillsammans med förläggaren Electronic Arts (EA) på två spelutvecklingsprojekt. Ett av dessa projekt, som fortfarande är i förproduktionsfasen, kommer nu att läggas ner.

"Vi kommer fortsättningsvis bara fokusera på en stor produktion tillsammans med EA" säger Starbreezes VD Johan Kristiansson, och fortsätter "Vår relation med EA är starkare än någonsin, och ambitionen är nu att spendera mer resurser på det spel som visat störst potential. Detta spel är redan i fullskalig produktion."

Samtidigt för Starbreeze samtal med ett fåtal utvalda spelförläggare om nya potentiella projekt.

I dagsläget ser Starbreeze inget behov av att göra någon signifikant förändring av antalet anställda relaterat till dessa projektförändringar.

Frågor besvaras av VD Johan Kristiansson, tel. +46-18-843 33 00, e-mail:
johan.kristiansson@starbreeze.com


Starbreeze AB (publ) utvecklar TV-spel och datorspel i samarbete med internationella spelförläggare. Bolaget grundades 1998 och har nu ca 115 anställda. Senast släppta spel är storsäljarna Chronicles of Riddick och The Darkness. Bolaget är noterat på Aktietorget och har drygt 5500 aktieägare. För mer info se: www.starbreeze.com.Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 3/22/2010 5:40:15 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se