Star Vault: Kommuniké från årsstämma

Se hela kommunikén i Adobe Acrobat

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämma i Star Vault AB (publ) den 29 april 2010.

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

- Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och en suppleant. Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Per Hökfelt, Henrik Nyström och Robert Uhlmann samt nyvälja Fredrik Nyström-Reimers och Claes Ramel. Stämman beslutade vidare att omvälja Ulf Nyström som suppleant.

- Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Nyström, styrelseledamot och VD

Besöksadress:
Västergatan 18A
211 22 Malmö

Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 61 51
E-post: info@starvault.se
Hemsida: www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).

www.starvault.se
www.mortalonline.com

PRESSMEDDELANDE

2010-04-30

Se hela kommunikén i Adobe Acrobat  Further information about Star Vault

Publicerat: 4/30/2010 9:06:32 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se