Bahnhof: Delårsrapport ett -2010

Se hela delårsrapporten i Adobe Acrobat

Vinstökning:
PLUS 129 %
(jämfört Q1/-09)

Uppskrivning
av vinstprognos 2010:
PLUS 20,5 Mkr

Kvartal januari - mars 2009 i sammandrag

* Omsättningen uppgick till 54,3 Mkr
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,7 Mkr
* Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 Mkr
* EBITDA för kvartalet: 8,6 Mkr

Starkt positiv utveckling - uppskrivning av vinstprognos
Bahnhof skriver upp vinstprognosen för helåret 2010 till en vinstmarginal på 9 procent, med ett resultat före skatt på totalt 20,5 Mkr.
Prognosen för helåret 2010 avseende omsättningen fastslås till 250 Mkr. Det fjärde kvartalet 2009 hade intäkter av engångskaraktär.

Det strategiska målet för Bahnhof är att omsätta 500 Mkr vid utgången av 2012, med en vinstmarginal (EBIT) på omkring 10 procent. Målet ska uppnås i huvudsak genom egen tillväxt - men utesluter inte strukturaffärer.
Motorn i den starka tillväxten är de möjligheter som nu skapas i ett alltmer öppet och fragmenterat telekomlandskap. Kartan från de gamla monopolen ritas nu om. Bahnhof växer helt naturligt, i takt med att den nya marknaden skapar nya förutsättningar.
Målet är att ta en strategisk position strax under de stora nordiska telekomjättarna. Det kräver både egen nätnärvaro och bredd i tjänsteportföljen.
Förstärkning med en ny vd som tillträder i början av hösten, med viktiga erfarenheter från "Telia International Carrier", anger tonläget för Bahnhofs mycket offensiva strategi.


Se hela delårsrapporten i Adobe Acrobat  Further information about Bahnhof

Publicerat: 5/3/2010 9:12:37 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se