AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 128/10 - Sista dag för handel med NeuroVive Pharmaceutical BTA är den 28 maj 2010

Se hela marknadsmeddelandet i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

For an english version of this market notice, please see the attached english document

NeuroVive Pharmaceutical AB:s betalda tecknade aktie (NVP BTA) handlas sista dagen före omvandling till aktier den 28 maj 2010.

Stoppdagen/avstämningsdag är den 2 juni 2010.

1 867 857 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 4 juni 2010.

Efter registreringen kommer det totala antalet aktier i NeuroVive att uppgå till 14 942 857 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 747 142,85 SEK.


Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn: NVP BTA
ISIN-kod: SE0003273663
Orderboks-ID: 75200
Kvotvärde: 0,05 SEK
Antal BTA: 1 867 857
Handelspost: 1
Sista handelsdag: 28 maj 2010
Stopp-/Avstämningsdag: 2 juni 2010


Stockholm den 21 maj 2010

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post: marknadsmeddelanden@aktietorget.se
Se hela marknadsmeddelandet i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

Publicerat: 5/21/2010 2:20:38 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se