AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 151/10 - Kompletterad information gällande företrädesemission i Albin Metals AB

Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Aktiekapitalet skall ökas med högst 2 270 625 SEK genom att öka antalet aktier med högst 45 412 500 stycken (nytt kvotvärde 0,05 SEK (0,25 SEK)).
Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för två (2) gamla aktier erhålla tre (3) teckningsrätter där en teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 0,15 SEK. (N 3:2 à 0,15 SEK).

Teckningskursen är 0,15 SEK.

Teckningstiden är 1 juli - 15 juli 2010.

Handel med teckningsrätter (ALME TR) sker 1 juli - 12 juli 2010.

Handel med Betald tecknad aktie (ALME BTA) sker 1 juli 2010 tills registrering hos Bolagsverket.
Erbjudandet omfattar högst 45 412 500 nya aktier. Nuvarande antal aktier är 30 275 000.


Information om teckningsrätten:

Kortnamn: ALME TR
ISIN-kod: SE0003423789
Orderboks-ID: 76703
Handelspost: 1
Antal TR: 45 412 500
Första handelsdag: 1 juli 2010
Sista handelsdag: 12 juli 2010


Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn: ALME BTA
ISIN-kod: SE0003423771
Orderboks-ID: 76704
Kvotvärde 0,05 SEK
Handelspost: 1
Handelsperiod: 1 juli 2010 tills registreringStockholm den 29 juni 2010.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

Publicerat: 6/29/2010 10:23:34 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se