Mineral Invest: Q2 - Delårsrapport jan-juni 2010

Se hela rapporten i Adobe Acrobat

Första halvåret i sammandrag

April-juni 2010 i sammandrag
Försäljningsintäkter 3 160 (1 947) KSEK
Rörelseresultat EBITA -12 587 (-5 929) KSEK
Resultat per aktie -0,17 (-0,11) SEK

Januari-juni 2010 i sammandrag
Försäljningsintäkter 3 160 (1 947) KSEK
Rörelseresultat EBITA -19 913 (-5 929) KSEK
Resultat per aktie -0,27 (-0,11) SEK


Samtliga jämförelsesiffror avser helåret 2009


Se hela rapporten i Adobe Acrobat

Publicerat: 8/31/2010 3:23:51 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se