RFIG Sweden: Kommuniké från extra bolagsstämma i RFIG Sweden den 10 december 2010

Se hela kommunikén i Adobe Acrobat

På den extra bolagsstämman som hölls idag, fredag den 10 december fattades nedan beslut

Att ändra bolagsordningen i §4 samt §5 till att få följande lydelse:

"§4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 770 000 kr och högst 7 080 000 kr."
"§5 Antalet aktier skall vara lägst 177 000 000 och högst 708 000 000."

Vidare fattades beslut att bolagsordningen skall ändras i § 8 till att ha följande lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i rikstäckande tidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett".

Besluten fattades enhälligt.

Om Radio Frequency Investment Group Sweden AB:
RFIG Sweden affärsidé är att vara en ledande systemintegratör och erbjuda lösningar inom säkerhet, spårning och övervakning baserat på RFID/NFC teknik. RFIG Sweden har som målsättning att ligga i framkant när det gäller nyskapande och att jobba med projektteam och med nätverk med konsulter och på detta sätt skapar en virtuell organisation som är mycket snabbrörlig och kan anpassas efter kundernas behov. RFIG Swedens´s aktie handlas på AktieTorget och bolaget har cirka 800 aktieägare.

Adressuppgifter
Radio Frequency Investment Group Sweden AB (Publ)
Box 42179
126 17 Stockholm
Telefon: 08-503 887 00
Fax: 08-503 887 99

Besöksadress: Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten
Nätplats: www.rfig.se


Se hela kommunikén i Adobe Acrobat

Publicerat: 12/10/2010 3:08:32 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se