Mineral Invest: Mineral Invest har återupptagit handeln med metaller och mineraler och genomfört en första affär om 6 kg guld

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Mineral Invest International MII AB (publ) kan idag rapportera att bolaget har återupptagit handeln med metaller och mineraler och genomfört en första affär om 6 kg guld.

Råvarumarknaden är fortsatt mycket stark och genom vårt upparbetade handelsnätverk erhåller vi just nu många förfrågningar om framförallt guld, tantal och tenn, säger Mineral Invests VD Jonas Eriksson.

Stockholm den 4 februari 2011
För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eriksson, VD och koncernchef tel: +46 8 456 4040, e-post: jonas.eriksson@mineralinvest.com
Peter Thysell, CFO tel: +46 8 456 4040, e-post: peter.thysell@mineralinvest.com


Om Mineral Invest:
Mineral Invest är ett internationellt guldföretag inriktat på guldprospektering, ytnära guldproduktion samt handel med metaller och mineraler i Afrika. För närvarande innehar bolaget licenser för två potentiellt stora guldfyndigheter, dels i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra Demokratiska republiken Kongo, dels i Moyale i södra Etiopien. Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Aktietorget under kortnamnet MII. För mer information besök gärna www.mineralinvest.com.Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 2/4/2011 12:47:51 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se