AktieTorget: Marknadsmeddelande 24/11 - Sista dag för handel med Taurus Energy BTA B är den 22 februari 2011

Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel med den betalda tecknade B-aktien (TAUR BTA B) är den 22 februari 2011.
Stoppdag/Avstämningsdag är den 25 februari 2011.

Antal nya registrerade aktier uppgår till 96 861 A-aktier samt 7 453 498 B-aktier.

Efter registreringen uppgår antalet aktier till 37 751 797 aktier varav 484 307 A- samt 37 267 490 listade B-aktier. Aktiekapitalet uppgår efter emissionen till 2 265 107,82 SEK.

De nya aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/Depå den 1 mars 2011.

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn  TAUR BTA B
ISIN-kod  SE0003723964
Order book ID  79978
Antal nya B-aktier  7 453 498
Kvotvärde  0,06 SEK
Sista handelsdag  22 februari 2011
Stopp-/Avstämningsdag  25 februari 2011

Stockholm den 15 februari 2011.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

Publicerat: 2/15/2011 8:26:41 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se