ICT Fastigheter: ICT Fastigheter säljer kontorsfastighet i Lindesberg

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

ICT fastigheter har i dag den 16 februari 2011 sålt Handelshuset i Lindesberg. Även avträde från fastigheten sker i dag. Försäljningspriset uppgår till 7 Mkr, vilket är i nivå med det bokförda värdet i koncernen. Försäljningen ger ett likviditetstillskott om ungefär 4 Mkr.

- ICT Fastigheter äger företrädesvis bostadsfastigheter, som vi generellt sett ser som en säkrare tillgång än kontorsfastigheter. När köparen erbjöd ett bra pris för Handelshuset var det därför naturligt att sälja, säger Jan Wilhelmsson, VD i ICT Norden Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Jan Wilhelmsson, verkställande direktör
Telefon: 0581 - 150 16
Mobil: 0707 - 470 642
E-post: janne@ictfastigheter.se

Hemsida: www.ictfastigheter.seKort om ICT Fastigheter:

ICT Fastigheter förvärvar och förvaltar fastigheter i mindre och medelstora svenska städer, där priserna är lägre än i storstäderna och där risken bedöms vara låg. ICT Fastigheter inriktar sig i huvudsak på bostadsfastigheter. Vid förvärv erlägger ICT Fastigheter i regel cirka 25 procent av köpeskillingen i form av egna aktier.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 2/16/2011 10:20:27 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se