Cellpoint Connect: Cellpoint Connect påbörjar leveranser av mediakatalog

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Cellpoint Connect förvärvade under 2010 en omfattande katalog innehållande musik- och filmrättigheter. Genom ett samarbete baserat på bolagets arbete med Trig.com har distributionskanaler nu upprättats i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Cellpoint presenterade Trig.com och katalogen vid musikindustrins mässa MIDEM i januari. Detta har nu resulterat i en påbörjad orderingång.

En första leverans gjordes tisdagen den 22 februari till ett värde om cirka 180 000 kronor. Det totala ordervärdet under februari och mars uppskattas till cirka 500 000 kronor.

Samarbetet förväntas omsätta cirka 200 000 kronor per månad under 2011 med goda möjligheter till ytterligare tillväxt allt eftersom Trig.com färdigställs för att passa tillsammans med den nya distributionsformen. Den nyanpassade plattformen är planerad att släppas under april 2011 och förväntas ge ytterligare intäkter från bolagets mediarättigheter.

En årlig royaltyutbetalning förväntas även uppstå, denna är dock i nuläget mycket svår att uppskatta storleken av.

Kevin Crace som ansvarar för bolagets försäljning och leveranser av mediekatalogen säger: "Vi känner stor tillförsikt till de nytecknade samarbetsavtalen men det viktiga är nu att fokusera på de mindre, men säkra intäktsströmmarna och därför väljer vi att manuellt teckna order bestående av den befintliga katalogen till dess Trig.com är redo för att kunna hantera denna distribution fullt ut."För ytterligare information kontakta:

Anthony Norman
Ordförande
tony.norman@cellpoint.com

Peter Diurson
Verkställande Direktör
peter.diurson@cellpoint.com


CellPoint Connect är ett teknikorienterat bolag med vidareutvecklad verksamhet inom, dels tillverkning och licensiering av headsets baserade på bolagets patenterade teknologi EarClick™, dels systemutveckling, försäljning och drift av internetbaserad media samt systemlösningar för bioenergiteknik. CellPoint är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: www.cellpoint.com


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 2/23/2011 10:28:25 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se