Adoperator: Förlängning av teckningstiden i Adoperator AB:s nyemission

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Styrelsen i Adoperator AB har idag, den 28 mars 2011, beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 15 april 2011. Anledningen till förlängningen är att bolaget för diskussioner med flertalet industriella tagare. De som redan anmält sig för teckning behöver inte skicka in någon ny anmälan.

- Vi vill ge de industriella intressenterna men även Adoperators aktieägare samt allmänheten mer tid för att besluta om deltagande i emissionen och förlänger därför teckningsperioden, säger Björn Öström, VD Adoperator.

Aktieägare, som inte redan utnyttjat eller avyttrat sina teckningsrätter, ges genom förlängningen möjlighet att anmäla sig för teckning med stöd av teckningsrätter under hela den förlängda teckningstiden. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter är också möjlig under hela den förlängda teckningstiden. Handeln i teckningsrätter, vilken avslutades den 22 mars 2011, kommer inte att återupptas.


Antal emitterade aktier: 584 240 (högst)
Emissionsbelopp kronor: 4 673 920 kr (högst)
Företrädesrätt till teckning: En (1) befintlig aktie ger rätten att teckna en (1) ny aktie
Kurs: 8 kronor
Sista dag för teckning: 15 april 2011För ytterligare information:

Björn Öström, VD Adoperator
Bjorn.ostrom@adoperator.com
Telefon: 08-614 32 00
Mobil: 076-787 22 06Adoperators nätverk och teknik gör att annonsörer kan nå nischade målgrupper genom digitala annonskanaler och därmed maximera avkastning på investerat kapital. Adoperator arbetar som annonsåterförsäljare till cirka 500 webbplatser. Bolagets aktie är sedan 2010-06-01 listad på Aktietorget. Kunder som valt att annonsera via Adoperator är: Coop, Tele2, Tre, Försvarsmakten, Läkare utan gränser, Glocalnet, Telia, Remembercard, Choice Hotels med flera.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 3/28/2011 1:00:13 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se