aXichem: aXichem AB (publ) publicerar sin årsredovisning

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Från och med idag finns aXichems årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.axichem.se

För mer information kontakta Torsten Helsing VD aXichem
E-post: torsten@axichem.se


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 4/8/2011 10:30:20 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se