Swede Resources: Högsta Förvaltningsdomstolen avslår Swede Resources ansökan om prövningstillstånd.

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Pressmeddelande 2011-04-11

I november 2010 ansökte Swede Resources och Petro Pequnia om prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) rörande Kammarrättens avslag på bolagens överklagan av Länsrättens dom rörande mervärdesskatt för åren 2005, 2006 och 2007.
Att HFD inte ger prövningstillstånd innebär inte att HFD tycker att Kammarrättens dom är riktig utan enbart att dom anser att det inte finns skäl att pröva domen.
Beslutet kommer inte påverka likviditeten då dessa pengar 627 kkr redan finns på bolagens skattekonton, däremot kommer beslutet få en resultatpåverkan för 2010 med motsvarande summa.

VD Ulrich Anderssons kommentar:
"Vi har nu nått vägs ände med detta ärende. Vårt fokus kommer nu att ligga på att fortsätta utvecklingen av bolaget. Jag tänker då främst på leaseområdet i Oklahoma, brunnen #1 Sun Fee i Hardin County Texas, Smedes #3 i St. Martins Parrish Louisiana, våra ungerska projekt i Penézlekområdet och Pelsolaj. Vi utvärderar dessutom ett antal nya projekt."


För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig. Telefon 0492-180 81, 070-980 26 53

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se

Swede Resources AB (publ).
Ett svenskt gas- och oljebolag.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 4/11/2011 2:29:15 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se