Amhult 2: Utställning av detaljplan Amhult Centrum

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Detaljplaneunderlag för Amhult Centrum, etapp II, ställs ut under perioden 13 april tom 17 maj för granskning.

Göteborgs Stad Byggnadsnämnd har i mars 2011 låtit upprätta ett förslag till detaljplan för Amhult Centrum, etapp II. Förslaget finns utställt för granskning den 13 april - 17 maj 2011 och visas på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg, Kulturhuset Vingen, Amhults Torg 7 samt Torslanda Bibliotek, Torslanda Torg 2.

Planens syfte är att nuvarande Amhult Centrum skall byggas ut till ett stadsdelscentrum med ytterligare bostäder och utökad handel och service. Planen ger möjlighet att uppföra varierad bebyggelse med drygt 400 bostäder, butiker, kontor, kyrka m.m. En knutpunkt för kollektivtrafiken placeras centralt i området och en ny cirkulationsplats vid väg 155 ingår för att angöra området.

Alla intresserade inbjuds till öppet hus onsdagen den 4 maj klockan 17.00-20.00 i kulturhuset Vingen, Amhults Torg 7, Tärnan.

Amhult 2 AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD Maria Nord Johannesson, maria@amhult2.se eller
031-92 38 34
För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about Amhult 2

Publicerat: 4/13/2011 12:09:51 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se