AktieTorget: Marknadsmeddelande 71/11 - Information gällande företrädesemission i Ironroad AB

Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 april 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 april 2011.

Aktieägare i Ironroad AB (publ) erhåller för varje innehavd aktie en (1) teckningsrätt.
För teckning av en (1) aktie erfordras nio (9) teckningsrätter. Teckningskursen är 12 kronor. (N 1:9 à 12,00 SEK)

Erbjudandet omfattar högst 692 282 nya aktier.

Avstämningsdag är den 21 april 2011.

Teckningstiden är 29 april till 13 maj 2011.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 april till 10 maj 2011.

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 april 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.


Information om teckningsrätten:

Kortnamn  IRON TR
ISIN-kod  SE0003944131
Order book ID  81833
Antal TR  6 230 542
Första handelsdag  29 april 2011
Sista handelsdag  10 maj 2011


Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn  IRON BTA
ISIN-kod  SE0003944149
Order book ID  81834
Kvotvärde  12,0 SEK
Handelsperiod  29 april 2011 tills registrering


[Observera att orderboken kommer att rensas för det fall att avskiljandet av rätten har en effekt på aktiekursen som beräknas överstiga 10 procent. Rensningen i orderboken sker i så fall den 18 april 2011 mellan kl. 17.40 och 18.00 CET.]


Stockholm den 15 april, 2011

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800
eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSee English version in MS Word

Publicerat: 4/15/2011 3:49:11 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se