Vindico Security: Delårsrapport för perioden 2011-01-01 --- 2011-03-31

Se hela rapporten i Adobe Acrobat

Rapportperioden 2011-01-01 --- 2011-03-31

* Koncernens nettoomsättning ökade med 42 % och uppgick till 1 682 (1 184) tkr.
* Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till - 72 (-204) tkr.
* Koncernens resultat efter skatt uppgick till -308 (-296) tkr.
* Resultat per aktie -1,14 (-1,76) öre.
* Ökad försäljning av datorvagnar från dotterbolaget Uni Safe Försäljnings AB
* Öppnande av filialkontor i Stockholm

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Omlistning till AktieTorget den 4 april
* Avtal om förvärv av SPC Service AB
* Order på elektroniska låsstyrningsenheter till dotterbolaget Key Innovations AB

Första kvartalet 2010

Omsättningen under kvartalet har framför allt bestått av datorvagnar och andra datorsäkerhetsprodukter både från Uni Safe via återförsäljare och från Vindico till slutkund. Dels har det varit leveranser av order från Q4 2010, dels nya order.

Vindico ser ett ökat behov av dessa produkter tack vare en stor satsning där majoriteten av Sveriges kommuner kommer att handla upp laptopdatorer för elever i åldern 6-9 år. Man tittar här mycket på det pilotprojekt i Ale kommun dit Uni Safe har levererat datorvagnar för laddning och säker förvaring av skolans datorer genom återförsäljaren Atea.

Försäljningen genom webshopen (www.safegruppen.se) har varit fortsatt låg men den är viktig för bolagets marknadsföring inte minst när det gäller de fysiska datorsäkerhetsprodukterna.

Vindico har under kvartalet öppnat ett filialkontor med showroom i Stockholm med syfte att kunna demonstrera våra produkter, framför allt datorsäkerhetsprodukterna, för återförsäljare och slutkunder i Stockholmsområdet. Ansvarig för kontoret är Per Brolund som arbetar med försäljning och marknadsföring.

Vindico har under perioden arbetat vidare med att ta fram nya produkter inom butikssäkerhet med fokus på kontanthanteringsprodukter och produkter för det egenutvecklade bråklarmssystemet. Målet är att ha ett bredare produktutbud bestående av fler egna produkter till butiker och köpcenter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vindico gjorde den 4 april en omlistning från Nordic MTF till AktieTorget. Styrelsen i Vindico bedömer detta kommer att innebära en större likviditet i Vindicos aktie och att Bolaget på så sätt kommer att nå en större investerarkrets. Detta kommer att kunna bidra till att trygga bolagets framtida expansionsplaner.

Bolaget har tecknat avtal avseende förvärv av SPC Service AB. SPC har varit verksamma inom säkerhetsbranschen sedan 1985 och arbetar idag med produkter för kontanthantering, rånskydd och intercom system. Kunderna är främst butiker, banker och statliga institutioner. Företagets VD, Ernst-Olof Persson, kommer att arbeta som anställd i Vindico efter förvärvet och kommer att väljas in i Vindicos styrelse på den kommande årsstämman.

Dotterbolaget Key Innovations har erhållit ytterligare en order på elektroniska låsstyrningsenheter från en ledande låsleverantör. Enheterna tillverkas hos en av Vindicos samarbetspartners i Kina. Bolaget tror mycket på marknaden för elektroniska låslösningar och ser en stor potential för Key Innovations' lösningar framöver.

Vindico arbetar vidare med det europeiska partnerskapet Osprey International Trading. Första målsättningen är att under kommande kvartal börja sälja datorsäkerhetsprodukter och bråklarm på de tyska och brittiska marknaderna.Se hela rapporten i Adobe Acrobat  Further information about Vindico Group

Publicerat: 5/6/2011 3:19:55 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se