Hartelex: Kvartalsredogörelse för första kvartalet 2011

Se hela kvartalsredogörelsen i Adobe Acrobat

Styrelsen och verkställande direktören i Hartelex AB (publ) får härmed avge kvartalsredogörelse för första kvartalet 2011.

* Omsättningen under kvartalet uppgick till 0 tkr
* Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -313 tkr
* Likvida medel uppgick till 245 tkr vid periodens utgång

Den ryska marknaden under Q1:
Efterfrågan på tunga bussar fortsätter att öka. Försäljningsstatistiken visar att man nu har återhämtat sig till 68 % sedan 2008. De kinesiska tillverkarna gör allvarliga försök att bryta in på marknaden, men den ryska marknaden har ännu inget förtroende för kinesiska produkter. Ofta är de förföriskt designade och har ett lågt pris, men man vet att kvaliten är låg och ryska vägar kräver kvalitet. Den dagen de kan leverera bra kvalitet blir de allvarliga konkurrenter.

Typgodkännandet av vår buss Campione drar ut på tiden.
Den ryska myndigheten NAMI, som är ansvarig för att lämna typgodkännande för vår buss har begärt ytterligare kompletterande ritningar, framtagning av testprotokoll, presentation av certifikat mm. Vi bedömde att typgodkännandet skulle vara klart i februari, men nu gäller slutet av maj. Vår karossleverantör i Brasilien, Comil, har mycket stor kompetens och biträder oss på bästa sätt.

Verksamheten under första kvartalet
Förutom arbetet med typgodkännandet har vi tagit fram de demonstrationsbussar vi behöver för marknadsintroduktionen. En är slutmonterad i Brasilien och en är monterad i vår fabrik i Sovetsk. Fabriken fick därmed en bra uppdatering av monteringsprocessen. Fyra mekaniker från Comil övervakade monteringen. Vi är nu klara att starta produktion i Sovetsk. Vår marknadsorganisation är klar att starta försäljningen. I Moskva har vi förstärkt organisationen med ytterligare en återförsäljare och en representant för södra regionerna har utsetts.

Efterfrågan stark
Tyvärr kunde vi inte ställa ut våra bussar på Kolomnamässan i april pga. tung byråkratisk administration. Ryska Handelskammaren i Kaliningrad krävde ett nytt dokument, som visar vad vi gör i vår fabrik inklusive varje svets och varje monteringsmoment, en rapport på 60 sidor. Därmed fick vi inte bussarna klara för besiktning och inregistrering till mässan. Trots detta har antalet offertförfrågningar ökat markant, även innan försäljningen formellt inletts. De har lett till att kunder för 20 bussar till Moskvaregionen och ytterligare 40 till södra Ryssland har accepterat såväl pris som leveransvillkor. Kontrakt förväntas skrivas när typgodkännandet är klart. Vinterolympiaden i Sochi 2014 har behov av bussar för transport av tävlande mellan de olika arenorna . Behovet är ca 300 bussar och upphandlingen har inletts. Enligt förfrågningsunderlaget har bussar med Scaniachassier en fördel, då huvudsponsorn är Volkswagen.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas på bolagets kontor fredagen den 17 juni 2011kl 15.00

Antalet aktier i företaget är oförändrat 6 009 100. Nästa rapport är delårsrapporten för 2011, som offentliggörs den 18 augusti 2011.

Kvartalsredogörelsen är inte granskad av vår revisor.

För ytterligare information hänvisas till VD Per-Olof Hartelius, tel. 031 93 95 40, eller
styrelseordförande Lars Stensman, tel. 0705 83 42 10.Kort om Hartelex AB (publ)
Göteborgsföretaget Hartelex AB skall via dotterbolaget König Bus i Kaliningrad börja tillverka långfärdsbussar för den ryska marknaden. Tillsammans med Scania har företaget tagit fram en långfärdsbuss speciellt anpassad till de ryska förhållandena. Chassiet monteras på en lätt och stark kaross i aluminium från den brasilianska karosstillverkaren Comil. Bussen kommer att lanseras inom "premium brand coach" segmentet och marknadsföras under varumärket CAMPIONE.

Monteringen sker i Kaliningrad, en rysk enklav vid Östersjön. Genom etableringen i Kaliningrad kan företaget utnyttja områdets ställning som "Special Economic Zone". Det innebär att Hartelex får importera chassi och kaross utan att betala importtull. Denna fördel gäller t.o.m. 2016 och skall därefter omförhandlas. Hartelex är den enda bussproducenten med dessa villkor. Bussen har ryskt typgodkännande och betraktas som rysk produktion. Genom affärsmodellen kan Hartelex producera bussar till 30-40 procent lägre kostnad än de västeuropeiska konkurrenterna.
Se hela kvartalsredogörelsen i Adobe Acrobat

Publicerat: 5/18/2011 2:05:36 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se