Vindico Security: Axier analyserar Vindico: "...säkrast i klassen?"

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Analysföretaget Axier har genomfört en analys av Vindico Security.

I analysen skriver Axier bland annat:

"Under de senaste åren har bolaget genomgått en förändring som inneburit en nischning mot mer oexploaterade marknader med högre tillväxt- och marginalpotential. I nuläget är beroendet av varularmsförsäljningen obefintligt och större delen av bolagets intäkter kommer istället från affärsområdet fysisk datorsäkerhet"

"På 2010 års omsättning värderas Vindico till ett P/S-tal på knappt 0,3 (Kurs 0,08 SEK). Detta är lågt med tanke på att bolaget inom huvudaffärsområdet fysisk datorsäkerhet bör kunna nå relativt höga marginaler. På denna marknad finns enbart ett antal små aktörer, och Vindico, aktivt via dotterbolaget Uni Safe, har ett starkt varumärke på denna marknad"

Analysen finns att ladda ned kostnadsfritt på http://www.axier.se/?action=foretagssidor&bolag=vindico samt på
http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentAnalyzes.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002067421

Om Axier.se

Axier.se är ett analysföretag inriktat på teknisk och fundamental analys. Varje vecka publicerar Axier.se ett femtiotal analyser åt sina prenumeranter, såväl fundamentala, tekniska och statistiska sådana. www.axier.se.


Mölndal 2011-05-19


För ytterligare information:

Carl Schneider, VD

Vindico Security AB (publ)

Telefon: 0739-20 69 01

E-post: carl.schneider@vindico.se

Hemsida: www.vindico.se

Om Vindico Security AB (publ)

Vindico Security AB (publ) består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB. Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor.

Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop, www.safegruppen.se. Produkter är bl.a. datorvagnar (skolvagnar), laddskåp för datorer, säkerhetsskåp, nyckelskåp, arkivskåp, alkomätare, bråklarm, varularm, övervakningskameror, kontanthanteringsprodukter och andra fysiska säkerhetsprodukter


Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about Vindico Group

Publicerat: 5/19/2011 3:25:32 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se