AlphaHelix: Ändrat datum för årsstämma

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ.)


Alphahelix Molecular Diagnostics AB har ändat datumet för årsstämman till den 29 juni 2011 på grund av ny styrelse och köpet av Techtum Lab AB. Kallelse till årsstämman kommer ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Havsjö VD, tel 070 - 34 34 478

Håkan Evefors, ordf., tel 070 - 69 69 749

Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about AlphaHelix

Publicerat: 5/20/2011 4:46:58 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se