Railcare: Styrelsen föreslår beslut om riktad nyemission

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

För att tillföra Railcare rörelsekapital - dels för genomförande av planerat investeringsprogram och dels för driften av bolaget - föreslår styrelsen att vid extra bolagsstämma besluta om riktad nyemission.

Styrelsens förslag
Rätten att teckna aktierna tillfaller Norra Västerbotten Fastighets AB, Fuerson Management Limited, Frejville Management Limited, AB Säterberget Invest, Lars Filipsson Invest AB, Ulf Marklund, Leif Dahlqvist, Håkan Pettersson, Lars Filipsson, Tomas Säterberg, Håkan Johansson, Hans Flodmark, Jonny Granlund, Daniel Öholm, Uffe Mörch-Pedersen, Roland Lindberg, JLO Invest AB och Lennart Olofsson.

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är att styrelsen bedömer att bolaget behöver tillföras rörelsekapital för driften av bolaget samt dels för genomförande av planerat investeringsprogram. Grunden för emissionskursen har fastställts med hänsyn till bedömt marknadsvärde med viss procentuell rabatt.

Vid beslut om riktad nyemission kommer bolagets aktiekapital att öka med högst cirka 800 000 kronor genom nyemission av högst 400 000 aktier med ett kvotvärde av cirka 2 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd till 10 kronor per aktie. Vid full anslutning uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 4 000 000 kronor. Aktierna skall tecknas från och med den 3 oktober 2011 till och med den 10 oktober 2011.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.


För ytterligare information kontakta:
Ulf Marklund, VD
Railcare Group AB
070 554 17 99
ulf.marklund@railcare.se

Kort om Railcare
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.
Railcare Group AB (publ) aktie är listad på AktieTorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av fem dotterbolag och två intressebolag. Företaget har 75 anställda och årsomsättningen är närmare 200 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about Railcare

Publicerat: 9/15/2011 9:55:15 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se