Railcare: Railcare Tåg genomför en omfattande verksamhetsförändring

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Styrelsen i Railcare Group AB (publ) har fattat beslut om en omfattande verksamhetsförändring i Railcare Tåg, som innebär att kontoret i Östersund läggs ner och flyttas till Skelleftehamn. Ett tiotal personer blir uppsagda då företaget ska avveckla timmertransporterna och fokusera på entreprenad- och specialtransporter samt uthyrning av lok och vagnar, där lönsamheten är bra. Omstruktureringen kommer att vara genomförd vid årsskiftet och alla ingångna avtal för resten av innevarande år kommer att fullföljas.

Hans Flodmark, verksamhetsansvarig för Railcare Tåg fortsätter sin tjänst och kommer att driva verksamheten vidare inom entreprenad- och specialtransporter samt uthyrning av lok och vagnar. Beslutet om denna omfattande verksamhetsförändring bottnar i det faktum att det är svårt att överleva på timmertransporter med pressade priser.

- Självklart är ett sådant här beslut aldrig roligt, men nödvändigt och nu måste vi fokusera på rätt saker och tjäna pengar. Railcare Tågs systerbolag Three T, som enbart sysslar med uthyrning av lok, vagnar och personal har haft en stabil omsättning med bra resultat, vilket vi såklart vill uppnå även inom Railcare Tåg. Dessutom kan vi genom att fokusera på entreprenadtransporter gynna och utveckla vår egen entreprenadverksamhet inom Railcare, där vi behöver hjälp i form av draglok till våra sugmaskiner, säger Ulf Marklund, VD.


Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:
Ulf Marklund, VD
Railcare Group AB
070 554 17 99
ulf.marklund@railcare.se

Kort om Railcare
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.

Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av fem dotterbolag och två intressebolag. Företaget har 75 anställda och årsomsättningen är närmare 200 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about Railcare

Publicerat: 9/16/2011 1:00:01 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se