EcoRub: Förlängning av teckningstiden till den 19 oktober 2011

Se nyheten från EcoRub

Styrelsen för EcoRub har beslutat att förlänga teckningstiden för företrädesemissionen till kl. 15.00 den 19 oktober 2011. Anledningen är samtal gällande en eventuell etablering av en produktionsanläggning i Finland.

EcoRub har enligt tidigare planer haft för avsikt att tidigast sommaren 2013 utvärdera förutsättningarna för etablering av en produktionsanläggning för gummiduk. Samarbetet med ett finskt skogsföretag och ett finskt återvinningsföretaget har öppnat möjligheter att tidigarelägga en sådan investering. Det finska återvinningsföretaget har tillgång till stora mängder bildäcksgummi och återvunnen plast, som är de huvudsakliga råvarorna vid produktion av gummiduk enligt EcoRubs teknologi.

Den aktuella utvärderingen avser bland annat förutsättningarna för samarbete med finska företag i detta projekt samt möjligheterna att finansiera investeringen tillsammans med finska partners.

Ytterligare information i dessa frågor väntas kunna lämnas under nästa vecka.

Ny tidsplan:
* Teckningstiden är den 21 september till den 19 oktober 2011.
* Handel med teckningsrätter återupptas den 5 oktober 2011 och pågår till den 14 oktober 2011.
* Handel med BTA pågår fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket, denna registrering är beräknad att ske i början av november 2011.

Med anledning av den förlängda teckningstiden kommer en uppdaterad 6-sidig folder och uppdaterad anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt att publiceras på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.ecorub.se och www.aktietorget.se) inom kort.

För ytterligare information:
Åke Paulsson
VD, EcoRub AB (publ)
Tel: 0911-766 21

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.


Se nyheten från EcoRub  Further information about EcoRub

Publicerat: 10/4/2011 12:11:03 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se