Railcare: Riktad nyemission fulltecknad

Se nyheten från Railcare

Under oktober 2011 genomförde Railcare Group AB (publ) en riktad nyemission om 400 000 aktier som blev fulltecknad. Railcare Group AB (publ) tillfördes därmed 4 000 000 kronor. Anledningen till beslutet att frångå aktieägares företrädesrätt var bolagets behov av rörelsekapital vid genomförande av planerat investeringsprogram.

Efter att den riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 4 380 389 stycken och bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 8 760 778,506227 kronor.

Den riktade nyemissionen tecknades av ett 15-tal intressenter till en teckningskurs om 10 kronor per aktie

Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:
Ulf Marklund, VD
Railcare Group AB
070 554 17 99
ulf.marklund@railcare.se

Kort om Railcare
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av fem dotterbolag och två intressebolag. Företaget har 75 anställda och årsomsättningen är närmare 200 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.Se nyheten från Railcare  Further information about Railcare

Publicerat: 10/24/2011 10:01:50 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se