Railcare: Delårsrapport Q3, januari-september 2011

Se rapporten från Railcare

För första gången på länge hoppas vi på en snörik vinter!

* Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,1 (132,1) MSEK

* Rörelseresultat för perioden uppgick till -12,2 (7,1) MSEK

* Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,8 (3,9) MSEK

* Resultat per aktie efter skatt uppgick till -2,95 (0,99) SEK

* Eget kapital per aktie uppgick till 10,4 (14,1) SEK

* Soliditeten uppgick till 15,0 (22,0) procent

VD-kommentar

Det vi förutspådde i halvårsrapporten, om utsikterna för nästa kvartal, har nu infriats.
Verksamheten har verkligen kommit igång för fullt efter sommaren.
Där ser vi hur effekten av de 800 miljoner extra till underhållet har gett energi i systemet igen. Tillägger vi också de 1,8 miljarder/år som regeringen tillskjutit för underhåll av järnvägen under 2012-2013, så ser framtiden ljus ut de närmaste 30 månaderna.

Sista kvartalet har varit händelserikt på många sätt. Styrelsen tog under september månad beslut om att genomföra en omfattande verksamhetsförändring i Railcare Tåg. Kontoret i Östersund ska flyttas till Skelleftehamn och ett tiotal personer har blivit uppsagda. Railcare Tåg kommer att fortsätta sina timmertransporter året ut och därefter driva verksamheten vidare inom entreprenad- och specialtransporter samt uthyrning av lok och vagnar. Ett nödvändigt beslut för att överleva. Nästa beslut som styrelsen föreslog var att genomföra en riktad nyemission i syfte att snabbt tillföra rörelsekapital till bolaget inför det planerade investeringsprogrammet.
Med andra ord några större åtgärder i syfte att komma tillbaka till den goda lönsamhet vi tidigare haft.

Mot slutet av september fick vi goda besked om ett antal större affärer.
Trafikverket beställde tillgänglighetsanpassningar på ytterligare två tågstationer i projektet "Stationer för alla",
i Tierp och på Arlanda, till ett värde av ca 11 Mkr.
Lining kammade hem ännu en upphandling i Göteborgsområdet, som avser avvattningsåtgärder på Värmlandsbanan Laxå-Kil samt Västra Stambanan Östansjö-Falköping. Projektet är en totalentreprenad till ett värde av ca 13 Mkr, som ska vara utfört under hösten 2011 där beställare är Trafikverket.

Sist men absolut inte minst, kan vi tillsammans med Trafikverket stolt presentera - Världens största snösmältare på räls. Snow Removal 700 blev snabbt en världsnyhet efter presskonferensen i Jönköping, den 4 oktober där Trafikverket och Railcare presenterade maskinen. Telefonen ringde oavbrutet och många har visat sitt intresse för maskinen och fått hopp om bättre vintrar.

Snösmältarmaskinen SR700 är utvecklad av Railcare tillsammans med Trafikverket i ett långsiktigt utvecklingsprojekt som dessutom kan leda till ännu fler innovationer i framtiden. Själva produkten, snösmältaren har även stor potential utanför Sverige i form av maskinförsäljning och export till andra länder med samma problem som vi haft i Sverige. Det har varit otroligt spännande och intressant att följa maskinens utveckling från ide till verklighet.

Den 15 november står den startklar i Stockholm. För Railcare innebär projektet att vi har en trygg och bra beläggning både för personalen och snösmältningsmaskiner under de fyra sämsta månaderna på året.

Kommande vinter ska maskinen i första hand köras i Stockholmsområdet vid Tomteboda, Värtan, Västberga, Södertälje samt i SL:s depåer. Utvecklingsprojektet har ett ordervärde på drygt 25 Mkr per år, där avtalet gäller under en femårsperiod.

Ulf Marklund
VD

Försäljning och resultat för tredje kvartalet
Intäkterna uppgick till 56,7 (55,5) MSEK. Rörelseresultatet blev 4,3 (7,2) MSEK.

Utsikter för nästkommande period, oktober - december
Det kommer bli hektisk period med mycket arbete. Snösmältaren Snow Removal 700 kommer att etableras i Stockholm den 15 november och arbetet och utvecklingen kring den ser vi framemot.

Organisation
Railcare-koncernen består av moderbolaget Railcare Group med fem dotterbolag och två intressebolag.

Personal
Under september månad blev tiotal personer uppsagda från och med årsskiftet. Antal årsanställda inom koncernen uppgår till ca 80 personer i nuläget.


Se rapporten från Railcare  Further information about Railcare

Publicerat: 11/3/2011 11:10:42 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se