AktieTorget: Cellpoint Connect AB tilldelas allvarlig erinran

Se Disciplinkommitténs yttrandeDocument dividerSe nyheten från AktieTorget

Efter rekommendation från AktieTorgets disciplinkommitté har AktieTorgets styrelse beslutat att tilldela Cellpoint Connect AB en allvarlig erinran för brister i informationsgivningen.

Disciplinkommitténs yttrande bifogas.
Stockholm den 14 november 2011


För mer information vänligen kontakta Jonas Myrdal, Chef marknadsövervakning AktieTorget, telefon 08-545 03 800Se Disciplinkommitténs yttrandeDocument dividerSe nyheten från AktieTorget

Publicerat: 11/14/2011 12:52:54 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se