Cellpoint Connect: Inför avgörande förhandlingar avseende en frivillig rekonstruktion senareläggs publiceringen av Delårsrapport januari - september 2011

Se nyheten från Cellpoint Connect

Cellpoint Connect har i pressmeddelanden under perioden februari - november löpande informerat om att en frivillig förenklad rekonstruktion av balansräkningen är nödvändig för bolagets fortlevnad och möjlighet att bedriva en offensiv operativ verksamhet. De totala skulderna har stegvis reducerats genom ackord eller konvertering till aktier enligt överenskommelser med leverantörer och fordringsägare. Skulderna var vid årsskiftet 2010/2011 ca 53 MSEK och uppstod i huvudsak under den tidigare företagsledningen 2007-2009. Inför de slutligt avgörande förhandlingarna med ett fåtal fordringsägare återstår idag mindre än 10 MSEK att överenskomma om för att en långsiktigt hållbar och kassaflödesmässigt hanterbar fortsatt verksamhet skall kunna bedrivas.

Den nya styrelsen som valdes i juni 2011 har haft som definitivt krav och mål att vara klara före årets slut med en genomförbar rekonstruktion och en offensiv operativ strategi för bolagets fortsatta verksamhet.

Utfallet av dessa förhandlingar har en avgörande betydelse inför styrelsens avlämnande av Delårsrapport januari - september 2011 och bevakningen av löpande status för kassaflöden och eget kapital. Styrelsen har därför beslutat att senarelägga publiceringen av Delårsrapporten januari - september 2011 till onsdagen 2011-11-30.


För ytterligare information kontakta:
Mikael Gylemo
Verkställande Direktör
mikael.gylemo@cellpoint.com

Michael Zajicek
Ordförande
michael.zajicek@cellpoint.com

Cellpoint Connect AB bedriver IT och internetbaserad verksamhet inom affärsområdena Media och Innehåll, Online och Försäljning av media. Cellpoints produkt- och tjänsteportfölj erbjuder stöd för utveckling av affärsverksamhet och varumärke. CellPoint Connect är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: www.cellpoint.com


Se nyheten från Cellpoint Connect

Publicerat: 11/24/2011 8:46:41 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se