RW Capital: Runaware ny partner till Rackspace

Se nyheten från RW Capital

Runaware Inc., helägt dotterbolag till RW Capital AB (publ), listat på Aktietorget, har blivit medlem av amerikanska Rackspace partnerprogram. Samarbetet med Rackspace ger Runaware möjlighet att erbjuda sina kunder en pålitlig servertjänst då de snabbt och kostnadseffektivt omvandlar icke webbaserad programvara via Runawares tjänster till molnet.

Med den nya plattformen är Runaware den enda molntjänstleverantören som kan erbjuda oberoende programleverantörer en möjlighet att överföra och omvandla sina icke webbaserade program till molnet utan vidare anpassning. Genom att använda Runawares tjänster så överförs programmen utan förändrad kod och struktur. Den unika tjänsten ger oberoende programleverantörer väsentliga tids- och kostnadsbesparingar jämfört med traditionell överföring.

- Genom att använda våra molntjänster kan oberoende programleverantörer nu marknadsföra sina programvaror på ett väsentligt enklare, snabbare och kostnadseffektivare sätt än någonsin tidigare. Genom Rackspace är programvaran alltid tillgänglig och lagras löpande, säger Tomas Björklund, styrelseledamot, RW Capital.

Runawares effektiva omvandlingstjänst TestDrive är beprövad och erkänd. Molntjänsten eliminerar CD skivor och tidsödande nedladdningar. Genom att Runawares TestDrive kan potentiella kunder i realtid fullskaligt testköra programvara direkt i molnet. Programvaruleverantörerna kan i sin tur genom TestDrive Insight se hur användare testar deras program, hur de agerar och hur man kan förbättra produkten.

För ytterligare information:

Tomas Björklund, styrelseledamot RW Capital AB (publ) tel. mobil. 070-662 35 35
eller besök: www.runaware.com och mer information om Rackspace:
www.rackspacehosting.se

Runaware, helägt dotterbolag till RW Capital AB, listat på Aktietorget, grundades 1999 och har kontor i Nordamerika, Indien och Europa. Runaware är en ledande aktör inom SaaS med produkten TestDrive och har etablerade kundrelationer med IT-företag såsom Microsoft, Citrix, Intuit, och Sage. Runaware erbjuder programvarubolag framtidens sätt att marknadsföra sina produkter genom att ge användarna möjligheten att testköra säkra, fullskaliga versioner av mjukvaran gratis online. Var som helst, när som helst, utan att några cd-skivor, nerladdningar eller installationer behövs. Utöver demonstrationer erbjuder Runaware intelligens och mätbara resultat som genererar ökad försäljning och ett mervärde för kunden.


Se nyheten från RW Capital

Publicerat: 11/28/2011 9:05:52 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se