Parans: Sista dag för handel i Parans BTA var den 1 december

Se nyheten från Parans

Sista dag för handel i Parans BTA (PARA BTA) var den 1 december 2011 och stoppdag vid Euroclear var den 6 december.

På grund av ett förbiseende har detta inte kommunicerats i rätt tid. De betalda tecknade aktierna har nu omvandlats till aktier och utbokats till innehavarnas vp-konton och depåer.

Emissionen har tillfört bolaget 2,3 miljoner kronor. 778 302 aktier nyemitteras och efter emissionen kommer det att finnas 4 261 120 aktier i bolaget.För mer information kontakta gärna:
Nils Nilsson, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0736-264 052, nils.nilsson@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, byggnadsarkitekter och privatpersoner över hela världen via återförsäljare. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.


Se nyheten från Parans  Further information about Parans

Publicerat: 12/13/2011 10:28:14 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se