Community Entertainment: Korr- CEAB säljer Easy Media AB!

Se nyheten från Community Entertainment

Korrigering avser fel värde på nyteckningspris för teckningsoption TO10. Nu korrigerat till 0,2 kr.

Styrelsen beslutade med stöd av bemyndigande om en riktad nyemission av högst 5.000.000 aktier samt emission av högst 5.000.000 teckningsoptioner (TO10) . För det fall samtliga aktier tecknas kan aktiekapitalet ökas med högst 500.000 kronor. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning kan aktiekapitalet ökas med högst 500.000 kronor. Teckningsberättigad är Hjorthagen Media System AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget stärker sin likviditet. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna är 0,1 kronor och teckningskursen för de nyemitterade teckningsoptionerna är 0,01 kronor. Nyteckningspriset vid utnyttjande av teckningsoptioner för aktier är 0,2 kronor. Grunden för teckningskursen är marknadsvärdet på aktien. Betalning för tecknade aktier och teckningsoptioner ska ske genom kvittning av fordran. Totalt kvittas ett belopp om 550.000 kronor. När detta beslut togs var Peter Jidesten ägare till aktierna i Hjorthagen Media System AB.

Styrelsen förhandlade samtidigt om att sälja dotterbolaget Easy Media till Hjorthagen Media System. Anledningen till försäljningen var ett beslut att renodla bolaget verksamhet och fokusera på bolagets frågesportplattform. Likvid för Easy Media uppgår till 600 000 kr. Denna likvid kommer att betalas under 2012, En första betalning om 225 000 kr betalades den 1 dec i år.

Ett krav var att CEABs VD Nils-Åke Fahlén skulle stå som formell ägare till Hjorthagen Media Systen, numer namnändrat till Deerfield AB intill CEABs fordran tillfullo likviderats. NÅ är tillika styrelse i bolaget. En köpoption är utställd till Peter Jidesten för ett förvärv av Deerfield. Nils-Åke har sedermera rapporterat ägandet som närstående till insynsregistret hos Aktietorget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils-Åke Fahlén, VD, Community Entertainment AB
Tel: 070 - 746 00 80, E-post: nils@comentab.se

Om Community Entertainment AB
Community Entertainment AB:s affärsidé är att kombinera tävlingar, frågesportspel med underhållning på nätet. Våra produkter bidrar till att öka intresset att besöka våra kunders webbsidor. Tillsammans med kunderna skapar vi nya intäkter via riktade budskap till slutanvändaren. Intäkterna kommer från försäljning av Quiz-applikationer, annonser och som plattformsleverantör. Sedan augusti 2008 är CEAB listat på Aktietorget. www.comentab.se


Se nyheten från Community Entertainment  Läs mer om Community Entertainment

Publicerat: 12/21/2011 10:07:33 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se