Guld Invest: Ändrat datum för bokslutskommuniké i Guld Invest Norden AB

Se nyheten från Guld Invest

Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2011 som skulle presenteras den 15:e januari 2012 kommer att flyttas och presenteras den 10:e februari 2012.


För ytterligare information kontakta:
Thomas Jansson, VD
Guld Invest Norden
Telefon: 08-720 09 20


Affärside:
Guld Invest koncernens affärsidé är att vara en totalleverantör inom smyckes och ädelmetallbranschen.


Se nyheten från Guld Invest

Publicerat: 1/5/2012 8:14:16 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se