Swede Resources: Skattepliktigt värde TO 4 B

Se nyheten från Swede Resources

Enligt Skatteverket skall inte den utgivna Teckningsoptionen TO 4 B beskattas som utdelning och anskaffningsutgiften för de erhållna teckningsoptionerna är 0 kr.

Se Skatteverkets brev nedan, diarienummer 131-41165-12/1152.


"Swede Resources AB utgivande av teckningsoptioner utan vederlag

De av bolaget utgivna teckningsoptionerna till samtliga aktieägare utan vederlag beskattas inte som utdelning. Anskaffningsutgiften för de genom aktieinnehavet erhållna teckningsoptionerna är 0 kr.

Enligt uppgift från Swede Resources AB har bolaget under 2011 tilldelat aktieägarna teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Swede Resources AB i maj 2012. För varje innehavd aktie, oavsett serie, tilldelades aktieägarna en teckningsoption, benämnd TO 4 B.

Denna tilldelning av teckningsoptioner ska inte beskattas som utdelning och någon proportionering av aktiens omkostnadsbelopp mellan aktien och teckningsoptionen ska inte heller göras."


Swede Resources AB (publ)
Ett svenskt olje- och gasbolag

För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig.
Telefon: 0492-180 81, 0709-80 26 53

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.seSe nyheten från Swede Resources

Publicerat: 1/25/2012 11:27:16 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se