AktieTorget: Marknadsmeddelande 18/12 - Information gällande företrädesemission i Star Vault AB

Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorgetDocument dividerSee English version in MS Word

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 januari 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 februari 2012.

Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 3 februari 2012 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie oavsett slag. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier för 0,14 SEK. (2:5 á 0,14 SEK)

Teckning av nya aktier kan ske under perioden 8 februari till den 22 februari 2012.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 8 februari till den 17 februari 2012.

Handel med betalda tecknade aktier, BTA, kommer att ske på AktieTorget från och med den 8 februari 2012 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.Information om teckningsrätten:

Kortnamn  STVA TR B
ISIN-kod  SE0004449502
Order book ID  86373
Antal TR  29 838 000
Första handelsdag  8 februari 2012
Sista handelsdag  17 februari 2012Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn  STVA BTA B
ISIN-kod  SE0004449510
Order book ID  86374
Kvotvärde  0,04 SEK
Handelsperiod  8 februari 2012 tills registrering


[Observera att orderboken kommer att rensas för det fall att avskiljandet av rätten har en effekt på aktiekursen som beräknas överstiga 10 procent. Rensningen i orderboken sker i så fall den 31 januari 2012 mellan kl. 17.40 och 18.00 CET.]Stockholm den 30 januari 2012
För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800
eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorgetDocument dividerSee English version in MS Word

Publicerat: 1/30/2012 9:52:48 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se