Star Vault: Offentliggörande memorandum

Se nyheten från Star Vault

Star Vault AB (publ) offentliggör härmed memorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 8 februari 2012. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.starvault.se och www.aktietorget.se).

Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt och 6-sidig folder kommer att offentligöras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.
För ytterligare information kontakta:

Henrik Nyström,
styrelseledamot och VD


Adress:
Box 4138
203 12 Malmö

Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 61 51
E-post: info@starvault.se
Hemsida: www.starvault.se


Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).


Se nyheten från Star Vault  Läs mer om Star Vault

Publicerat: 1/30/2012 2:39:13 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se